giải bóng đá Tổng cục An ninh 2015

22 đội dự khai mạc giải bóng đá Tổng cục An ninh 2015

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tổng cục An ninh đã khai mạc Giải bóng đá nam thanh niên Tổng cục năm 2015.