giả vờ cứu nét

Giả vờ “cứu net” rồi cuỗm điện thoại

Đóng giả dân “nghiền” game, Lưu lân la làm quen với các game thủ rồi tranh thủ hỏi mượn điện thoại gọi cho người quen ra “cứu net” sau đó cầm luôn điện thoại và chuồn.