gia tăng tệ nạn

Ngăn chặn “bóng cười”, “cỏ Mỹ” tấn công thanh, thiếu niên

Thời gian gần đây, việc sử dụng các loại ma túy tổng hợp đang có chiều hướng gia tăng và khó kiểm soát, nhất là trong một số bạn trẻ đã kéo theo sự gia tăng của các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.