giá tăng

Ngăn chặn và xử lý các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng nâng giá bán bất thường

Từ nguồn tin người dân phản ánh về giá cả vật liệu tăng đột biến từ 5-10%, ngày 9-11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài chính chủ trì.