giả mạo hồ sơ

Nhân viên ngân hàng sửa hồ sơ giải ngân chiếm đoạt tiền tỷ

Lợi dụng công việc là giải ngân cho các công ty vay nợ ngân hàng, Ngô Anh Duy đã giả mạo hồ sơ khách hàng chiếm đoạt 1 tỷ đồng của ngân hàng.

Truy tố giám đốc công ty và kế toán giả mạo hồ sơ, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Sau khi được ngân hàng giải ngân toàn bộ số tiền 106 tỷ đồng theo các hợp đồng tín dụng, giám đốc Nguyễn Đức Trí đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân gần 100 tỷ đồng.

Truy bắt đối tượng lập hồ sơ khống chiếm đoạt 200 tấn thép ở Đồng Nai

Lợi dụng là nhân viên bán hàng, Thức đã lập hồ sơ chứng từ khống để chiếm đoạt 200 tấn thép trị giá hơn 2,6 tỷ đồng sử dụng cho mục đích cá nhân.