giả giấy phép lái xe

Đường dây làm giả giấy phép lái xe ‘giá 1 triệu’

Dũng ra giá mỗi hồ sơ giấy phép lái xe giả là 1 triệu đồng, nếu ai nhận cao hơn hưởng phần chênh lệch.