gia đình người dân khó khăn

Trao nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngày 26/4, Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã tiến hành bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho một hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát.