gia đình đồng bào dân tộc

Niềm vui ngày về của một gia đình bị dụ dỗ vượt biên trái phép

Tin theo luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu rằng khi được qua Mỹ sẽ có cuộc sống sung sướng, gia đình anh Y Riêng Niê đã bán hết tài sản trốn sang Thái Lan. Sau những ngày sống cơ cực nơi đất khách quê người, gia đình anh đã được chính quyền đón về trong vòng tay của buôn làng…