giả danh bắt cóc trẻ em

Khởi tố đối tượng giả danh bắt cóc trẻ em để tống tiền

Dù không hề biết cháu My, 3 tuổi ở đâu, nhưng Nguyễn Văn Bảo liên lạc với chị Anh yêu cầu chuyển 30 triệu đồng hắn sẽ trả lại cháu bé.