giá cả thu mua

Nông dân Hậu Giang phấn khởi về một vụ mía ‘ngọt’

Còn khoảng 10 ngày nữa, nông dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bước vào vụ thu hoạch mía chính vụ của niên vụ 2015-2016. Bên cạnh việc triển khai những giải pháp để chuẩn bị cho mùa vụ mới thì vấn đề lặp đi lặp lại trước khi vào vụ ép mía hàng năm là việc chưa thống nhất về thời gian vào vụ và giá cả thu mua mía của các nhà máy đường.