ghi hình hỏi cung

Chỉ nên ghi âm, ghi hình khi hỏi cung đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Thảo luận về dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi) ngày 6/11, các đại biểu đều nhất trí không nên quy định cứng là bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung đối với mọi loại tội phạm, mà chỉ nên áp dụng với những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, những vụ án bị can, bị cáo kêu oan ngay từ đầu.