gặp mặt lưu học viên Lào

Gặp mặt lưu học viên Lào đang học tập tại Học viện ANND

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức gặp mặt lưu học viên Lào nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2020). 

Gặp mặt các lưu học viên Lào đang học tập tại Học viện ANND

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975 - 02/12/2018), ngày 30-11, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các lưu học viên Lào đang học tập tại Học viện ANND.