gặp mặt cán bộ chi viện an ninh miền Nam

Gặp mặt truyền thống cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Sáng 24-4, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức cuộc Gặp mặt truyền thống cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (KCCMCN) nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2018), kỷ niệm 70 năm Học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Đào tạo cán bộ An ninh chi viện chiến trường miền Nam: Những đóng góp to lớn, đáng tự hào

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an nói chung và lực lượng An ninh nói riêng là một nhiệm vụ rất quan trọng của Học viện An ninh nhân dân (ANND) gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đất nước, gắn liền với sự phát triển và những chiến thắng oanh liệt của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong các giai đoạn cách mạng, đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ.