gặp mặt Thượng đỉnh Mỹ Triều

Lãnh đạo Mỹ - Triều trước thượng đỉnh qua nét vẽ của họa sĩ Việt

Lấy ý tưởng từ cuộc gặp mặt Thượng đỉnh Mỹ Triều tại Việt Nam họa sĩ Trần Lâm Bình đã thực hiện bộ ảnh về nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong Un với mong muốn Thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công tốt đẹp.