gắn chíp chó nuôi

Đề xuất gắn chip định vị quản lý chó nuôi

Theo Đề án quản lý cho nuôi bằng phần mềm được Chi cục Thú y Hà Nội đề xuất, mỗi con chó sẽ được gắn chip định vị vào tai, vòng cổ.