galaxy fold

Samsung Galaxy Fold hết hàng tại Việt Nam sau 6 giờ ra mắt

Người dùng Việt Nam đã nhanh chóng đặt trước toàn bộ số lượng giới hạn Galaxy Fold tại Việt Nam chỉ 6 giờ sau khi ra mắt