gã trai lắm tiền án

Gã trai lắm tiền án mang theo ma túy lao xe vào Cảnh sát 141

Vừa thấy bóng dáng Cảnh sát , đối tượng bỏ chạy nhưng bị tổ công tác Y24/141 chặn giữ, khống chế. Khi kiểm tra người đối tượng, Cảnh sát phát hiện ma túy đá.