gà luộc sẵn

Chiều 30 Tết, dịch vụ thịt gà bỗng ế ẩm

Trái với mọi năm, dịch vụ thịt gà hộ vào chiều 30 Tết tại nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội bỗng trở nên ế ẩm khi mà thời tiết năm nay không ủng hộ.