gã đàn ông nhiều tiền án

Mới ra tù, gã đàn ông lại "xộ khám" vì ma túy

Mới ra tù chưa được bao lâu, án tích chưa được xóa thì đối tượng Duy Anh tiếp tục bị Cảnh sát 141 phát hiện bắt giữ mang ma túy trong người.