extension

Tiện ích MEGA.nz trên Google Chorme nhiễm mã độc

Các chuyên gia bảo mật đưa ra cảnh báo về việc tiện ích MEGA.nz trên Google Chorme nhiễm mã độc khiến người dùng có nguy cơ bị tin tặc đánh cắp mật khẩu.

Work on Ring Road 3 extension begins today

Hanoi - Construction work on extending Ring Road 3, the lifeline of Hanoi, started this morning. The project is estimated to cost more than VNĐ3.1 trillion (US$137.8 million) from the city’s budget.