EOC

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế khu vực Tây Nguyên

Ngày 13-3-2019, Bộ Y tế và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (EOC) khu vực Tây Nguyên đặt tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên.

Nguy cơ bùng phát dịch cúm trong dịp Tết

Văn phòng Đáp ứng tình huống khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (EOC) của Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng và Bộ NN&PTNT cùng với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (US-CDC), Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) đã họp để rà soát tình hình dịch bệnh, đánh giá nguy cơ của dịch bệnh cúm gia cầm đối với Việt Nam trong dịp Tết Bính Thân.