em Nguyễn Hữu Phúc

Tặng giấy khen cho học sinh lớp 3 dũng cảm cứu 2 bạn nhỏ khỏi đuối nước

Mới học lớp 3, nhưng em Nguyễn Hữu Phúc (Anh Sơn, Nghệ An) đã có tinh thần dũng cảm cứu 2 hai chị em ruột thoát khỏi đuối nước.