đứt động mạch liên sườn

(HY HỮU) Suýt mất mạng vì bị ngạnh cá tra đâm thấu ngực

Ông Đàng may mắn được các bác sĩ kịp thời cứu sống, sau khi bị ngạnh con cá tra nặng hơn 8 kg đâm thấu ngực.