đường tránh Nam Hải Vân

Sống bất an do dự án cầu vượt dở dang

Đã gần 10 năm qua, hàng chục hộ dân 2 thôn Phước Hậu và Phước Hưng, xã Hòa Nhơn (Hòa Vang, TP Đà Nẵng) sống bất an dưới chân cầu vượt dự án cao tốc La Sơn-Túy Loan xây dựng dở dang trên tuyến đường liên xã. Họ không biết cầu vượt này bao giờ được xây dựng tiếp, giải tỏa bao nhiêu hộ, bao nhiêu diện tích đất…