đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông

Gầm đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông biến thành nơi tập kết phế thải1

Khi bãi xe tự phát dưới gầm tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đoạn qua phố Hào Nam bị dẹp bỏ thì ngay lập tức biến thành nơi tập kết rác phế thải.