đường phố quá tải

Tạo đột phá với phương tiện cá nhân và xe buýt để giảm kẹt xe cho TP HCM

Nhiều giải pháp đã được đề xuất, đưa ra áp dụng để giảm kẹt xe chỉ là những ý tưởng hay cách làm theo kiểu định tính hoặc là giải pháp tình thế chứ không tập trung đột phá một cách hiệu quả vào lĩnh vực vận tải công cộng và giảm lượng xe cá nhân đang tăng nhanh nên công tác chống ùn tắc đã tỏ ra kém hiệu quả.