đường dây sản xuất thuốc lắc

“Chị Ba Sài Gòn” điều hành đường dây sản xuất thuốc lắc “khủng”

Sau khi ra tù, Yến tìm kiếm trợ thủ đắc lực rồi thuê nhà, lắp đặt hệ thống camera để sản xuất thuốc lắc.