đường dây 110KV

Trộm cả thiết bị an toàn hệ thống cột đường dây điện 110KV

Ngày 30-7, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, lực lượng bảo vệ hệ thống đường điện của đơn vị phát hiện một vụ trộm nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.