đường bộ cao tốc

Tối thiểu 50km đường bộ cao tốc phải có 1 trạm cấp cứu

Trạm cấp cứu được tổ chức lồng ghép với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sẵn trên tuyến đường cao tốc đi qua. Tối thiểu 50 km đường bộ cao tốc phải có một trạm cấp cứu.