đường bộ cao tốc

Tối thiểu 50km đường bộ cao tốc phải có 1 trạm cấp cứu

Trạm cấp cứu được tổ chức lồng ghép với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sẵn trên tuyến đường cao tốc đi qua. Tối thiểu 50 km đường bộ cao tốc phải có một trạm cấp cứu.

Phát triển 6.411 km đường bộ cao tốc từ nay đến năm 2030

Theo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, mạng đường bộ cao tốc quốc gia sẽ bảo đảm kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm, các cửa khẩu chính, các đầu mối giao thông quan trọng có nhu cầu vận tải lớn, tốc độ cao.