đường Lê Nin

Rơi từ tầng 10 xuống, một phụ nữ tử vong

Khi một số người dân phát hiện người phụ nữ rơi từ tòa nhà cao tầng xuống đất thì người này đã tử vong.