đường ĐH-75

Chủ tịch huyện tiếp thu phản ánh của dân, chỉ đạo xử lý ba-ri-e tự phát

Ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Công an nhân dân qua Zalo về việc "ba-ri-e" tự phát, choán chiếm một phần đường huyện lộ, vài phút sau Chủ tịch huyện đã phản hồi thông tin