đường 39B

Mở rộng đường 39B chậm tiến độ: Bài học cho công tác quản lý đất đai

Sự thiếu thống nhất trong xác nhận diện tích đất qua các thời kỳ là nguyên nhân khiến người dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình không đồng tình với phương án đền bù GPMB.

Mở rộng đường 39B, tỉnh Thái Bình chậm tiến độ: “Tắc” thi công vì dân chưa thông10

Dự kiến thông xe kỹ thuật cuối năm 2015 nhưng đã quá thời hạn tới nửa năm mà công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn bị ách tắc, hàng chục hộ dân vẫn gửi đơn tới các cơ quan chức năng.