dưới 9 chỗ ngồi

Dừng kế hoạch thí điểm xe hợp đồng vận tải dưới 9 chỗ từ ngày 1/4

Theo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ đã ban hành quyết định dừng kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (theo Quyết định 24/2016) kể từ ngày 1/4/2020 để thực hiện theo quy định tại Nghị định 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.