dùng súng tự tử

Giận vợ đi khỏi nhà, dùng súng kíp tự tử

Sau khi đi uống rượu về, Y Ty Byă gây gỗ với vợ rồi dùng dao chém, đập phá đồ trong nhà. Quá sợ hãi, người vợ bỏ đi khỏi nhà thì Y Ty Byă cũng bỏ đi, sau đó dùng súng kíp tự chế bắn vào người để tự tử.