dùng robot đi nhận bằng hộ

Sinh viên Nhật "cử" Robot đi nhận bằng tốt nghiệp để tránh dịch

Thay vì phải đến trường để nhận bằng tốt nghiệp do dịch bệnh COVID-19, các sinh viên tại một trường đại học ở Nhật Bản đã được trải qua một buổi lễ đặc biệt với công nghệ khi sử dụng robot nhận bằng hộ mình.