dùng kéo đâm chết

Mời khách đến nhà ăn cơm, không ngờ xảy ra án mạng

Chỉ vì mâu thuẫn trong bữa ăn tại nhà riêng, hai người khách to tiếng, một người rút kéo đâm chết bạn nhậu.

Án mạng đau lòng từ phút nóng giận

Thấy Trường đang ngồi ăn cơm, Sơn tìm đến chửi bới và lăng mạ Trường bằng những lời thô tục, Trường như “tức nước vỡ bờ”, lấy cây kéo lao vào Sơn.