dùng dao cứa cổ

Thua games, cướp tiệm net

Sau khi “ngồi đồng” hơn 2 tiếng và nướng sạch 4 triệu đồng vào trò chơi bắn cá, thấy tiệm không còn khách, chỉ còn bà Hồng đang kiểm kê tiền và chuẩn bị đóng cửa, Hùng “nhóc” và Khiêm bàn bạc với nhau cướp tài sản của bà Hồng…