đục thủng tường biên giới

Tội phạm Mexico dùng chiêu độc đục thủng "siêu tường biên giới" của ông Trump

Tường rào ngăn biên giới Mỹ-Mexico, được Tổng thống Trump nói là "không thể vượt qua", bị nhóm tội phạm cưa thủng để đưa người và ma tuý vào đất Mỹ.