đưa người Việt về nước

Hơn 500 người Việt từ Hàn Quốc, Đài Loan về nước

Bộ Ngoại giao đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng sở tại đưa 230 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc và 290 công dân từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước.