dự toán ngân sách nhà nước

Chưa điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2020, 2021

Chiều 12/11, với 92,53% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021.