dự toán ngân sách nhà nước

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn để tăng trưởng

Ngày 14-3, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra 13 bộ, cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; 

Tăng lương tối thiểu lên 1,49 triệu đồng từ 1-7-2019

Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1-7-2019.

Tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2017

Từ ngày 1-7-2017, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng.