Dự thảo văn kiện Đại hội XII

Những điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại

Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại là những lĩnh vực rất quan trọng luôn được đề cập trong văn kiện các đại hội Đảng. Qua mỗi kỳ đại hội, những nhận định, đánh giá, định hướng chính sách trong các lĩnh vực này có sự bổ sung, phát triển mới. Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, so với Văn kiện Đại hội XI, về Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại có những điểm mới.

Tăng cường giải pháp bảo đảm quyền con người và quyền công dân1

Quyền con người (QCN) và quyền công dân (QCD) là một trong những chủ đề được nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân ta quan tâm. Vì vậy những giá trị này cần được làm rõ trong dịp toàn dân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Nhiều nhà khoa học góp ý tâm huyết về dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng

5 nhà khoa học đã có các bài viết tham gia góp ý về những điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng.