dự thảo phân công

Các hoạt động kỷ niệm 70 Ngày truyền thống CAND phải đảm bảo yêu cầu, tiến độ

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chỉ đạo, trong các công tác triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ cần tìm ra vấn đề chủ chốt thực hiện, nhằm đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo đúng kế hoạch và chương trình, lịch hoạt động đã đề ra.