dự thảo

Lấy ý kiến về Dự thảo Chiến lược phát triển thương mại trong nước

Ngày 18-12, Bộ Công thương tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Lấy ý kiến về Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi

Ngày 18-5, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã đăng tải toàn văn Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo) trong vòng 60 ngày để lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Nhiều ý kiến về việc đưa quy định quản lý thực phẩm chức năng vào Luật Dược

Có mặt tại Việt Nam mới khoảng 10 năm nhưng hiện đã có tới 10.000 mặt hàng thực phẩm chức năng (TPCN) với gần 1.800 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh TPCN. Trong khi thị trường TPCN phát triển nhanh chóng thì công tác quản lý lại còn nhiều khoảng trống. Vì thế, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị bổ sung các quy định về quản lý TPCN vào Dự thảo Luật Dược sửa đổi.

Ưu đãi thuế để phát triển sản xuất kinh doanh

Theo kế hoạch, dự thảo Luật Thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thuế XNK) sửa đổi sẽ được Bộ Tài chính trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 tới. Dự thảo Luật sẽ sửa đổi, bổ sung những quy định về ưu đãi thuế để khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và đẩy mạnh xã hội hóa.