đủ năng lực

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an bản lĩnh, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Hiện nay, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy CATW đã xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”...

Hơn 6 tỷ đồng tìm giải pháp chống ùn tắc giao thông

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, cuộc thi ý tưởng phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức với hình thức thi tuyển hạn chế, thông qua việc tuyển chọn năng lực của các đơn vị tư vấn thiết kế trong nước và quốc tế đã có nhiều kinh nghiệm và uy tín.

Học sinh liên tiếp lập Facebook phản đối học thêm1

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có hàng chục nhóm học sinh tại các trường học lên Facebook để phản đối việc nhà trường tổ chức dạy thêm. Theo các học sinh này, việc tổ chức dạy thêm không có chất lượng, thời gian học quá nhiều…