dù lượn trên không

Đình chỉ tour du lịch mạo hiểm chưa được cấp phép

Mặc dù chưa được cơ quan chức năng thẩm định, cấp phép nhưng doanh nghiệp đã tổ chức tour dù lượn trên không cho nhiều du khách.