du lịch vi phạm

Dịch vụ du lịch: Kiểm tra là thấy vi phạm!

Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ ngày 11-4 đến 24-5, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra  5 doanh nghiệp với 15 địa điểm kinh doanh du lịch. Kết quả cho thấy cả 5 doanh nghiệp này đều có lỗi vi phạm, phải lập hồ sơ xử lý.