du lịch sinh thái Lũng Cú

Đề nghị Hà Giang lấy ý kiến nhân dân về dự án Khu du lịch Lũng Cú


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa gửi văn bản đề nghị tỉnh Hà Giang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan và nhân dân về Dự án Khu du lịch sinh thái Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang.