du lịch nội địa

Tìm giải pháp phát triển du lịch bền vững

Ngày 19/5, phiên họp lần thứ sáu của Hội đồng tư vấn du lịch (HĐTVDL) đã diễn ra tại Hà Nội nhằm tìm ra các giải pháp và các kế hoạch hành động ưu tiên để triển khai Nghị quyết 92/2014/NQ-CP của Chính phủ trên cả ba lĩnh vực: xúc tiến quảng bá du lịch, quản lý chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực du lịch và chính sách, thể chế.

Kích cầu du lịch nội địa ‘Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc’

Chiều ngày 23/12, tại TP HCM, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa "Người Việt Nam du lịch Việt Nam - Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc".