du lịch làng nghề

Vì sao du lịch làng nghề chưa khởi sắc?

Các tour du lịch làng nghề mới chỉ dừng lại ở hình thức tham quan và tới xem làng. Lý do là những người làm du lịch chưa tổ chức được một hệ thống du lịch tổng hợp để khai thác cho xứng tầm với tiềm năng.

Phát triển du lịch làng nghề Hà Nội: “Một cô gái đẹp nhưng không ai lấy”

Đây là nhận định ví von của Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Lưu Duy Dần về thực trạng của du lịch làng nghề hiện nay. Quả đúng như vậy, Hà Nội có 1.350 làng nghề với 47/53 nhóm nghề của cả nước, Hà Nội là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch làng nghề lớn nhất so với các địa phương khác. Song, qua nhiều năm, du lịch làng nghề vẫn phát triển manh mún, mờ nhạt, thiếu sự đặc trưng.

Bảo tồn, phát huy làng tranh Đông Hồ qua du lịch

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáp, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho rằng, phát triển du lịch cộng đồng là giải pháp lâu dài cho làng tranh Đông Hồ. Việc kết hợp các tour, tuyến du lịch văn hóa tâm linh và du lịch làng nghề là một mô hình thiết thực và thành công...