du lịch đường thủy

Du lịch đường thủy TP Hồ Chí Minh thiếu sản phẩm đặc trưng

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong năm 2019, khách du lịch đường thủy đạt 910.057 lượt khách, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, hiện nay du lịch đường thủy của TP Hồ Chí Minh chưa có sản phẩm đặc trưng.